top of page
מנייר למצגת בלי טל.jpg

מיכל דורון

מיכל מפתחת, ממציאה ומלמדת "פיסול בנייר" כבר 3 עשורים!
במפגש, מספרת מיכל את סיפור חייה באמצעות הנייר!
בסיור בביתה ובחצר גינתה ניתן יהיה לראות את עבודותיה!

מיכל דורון: Tours
מיכל דורון: Pro Gallery
bottom of page