top of page
נעמי למצגת בלי טל.jpg

נעמי לוי

נעמי לוי - פיסול ברשת

לקחת רשת שטוחה ולהפיח בה חיים זוהי אומנות

מפסלת ברשת בעיקר דמויות נשים. קצת ציפורים ופרחים.
הפסלים למכירה על פי הזמנה או מהמבחר הקיים.

נעמי לוי: Tours
נעמי.jpg

נעמי לוי

נעמי לוי - פיסול ברשת

לקחת רשת שטוחה ולהפיח בה חיים זוהי אומנות

מפסלת ברשת בעיקר דמויות נשים. קצת ציפורים ופרחים.
הפסלים למכירה על פי הזמנה או מהמבחר הקיים.

נעמי לוי: Tours
נעמי לוי: Pro Gallery
bottom of page