top of page
ססיליה למצגת בלי טל.jpg

ססיליה תמיר

ססיליה מפסלת ויוצרת בחומר. במפגש עם הקבוצות שמגיעות אליה היא משלבת אלמנטים מהפילוסופיה האינדיאנית ומסיירים ברחבי הגן הקסום שלה.

ססיליה תמיר: Service
ססיליה תמיר: Pro Gallery
bottom of page