top of page

שרה אבנין גנישר

"שתלתם מרקמים בי"
עבודותיה עזות הצבע של שרה עוטפות בחום את המתבוננים ביצירותיה, האמנית שוזרת את מרקמי חייה בעבודותיה תוך שימוש בחומרים מגוונים בדים סיבים וחוטים.

שקופית5.JPG
שרה אבנין גנישר: Service
שרה אבנין גנישר: Pro Gallery
bottom of page